REKLAMACE ZBOŽÍ

 1. V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:

  • na e-mailovou adresu info@lunashop.cz

  • telefonicky na čísle 775 296 096

 2. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců na nové zboží, 12 měsíců na upcyklované zboží.

 4. Ke každému zboží je elektronicky zasílán prodejní doklad. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

 5. Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • mechanickým poškozením zboží,

  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,

  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

  • běžným opotřebením zboží.

 6. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.

 7. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

Nákupní košík